Syndrom dráždivého tračníku: výzkum s ENTEROSGEL®

Syndrom dráždivého střeva s průjmem (IBS-D) je běžný chronický stav, který může významně narušit kvalitu života. Je to jedna z nejčastějších příčin návštěv gastroenterologa. Prevalence syndromu dráždivého tračníku je v ČR srovnatelná s ostatními evropskými zeměmi. Udává se, že tento syndrom má v České republice prevalenci přibližně 15 % u žen, a u mužů se hodnota pohybuje o něco níž, a to na 10 %. Koncem roku 2018 se ve Velké Británii zahájila velká studie; jejím cílem je potvrdit účinnost a bezpečnost zdravotnického prostředku ENTEROSGEL® – střevního adsorbentu, schváleného k symptomatické terapii syndromu dráždivého tračníku. Sponzorem studie je česky výrobce produktu Bioline products s.r.o.      

Terapie IBS je složitá a nelze mluvit o jediném univerzálním přístupu. Vývoj nových léků a prostředků pro IBS-D je pomalý a existuje potřeba nových metod, včetně nelékových léčebných postupů, které se snadno užívají a jsou vhodné pro různé skupiny pacientů. V současné době dostupná neléková terapie zahrnuje zdravotnický prostředek ENTEROSGEL®. Tento střevní adsorbent je schválený k symptomatické terapii syndromu dráždivého tračníku s průjmem a na akutní průjmy. ENTEROSGEL® je volně prodejný v České republice a dalších 30 zemích po celém světě.

Důvodem pro použití střevního adsorbentu ENTEROSGEL® při terapii symptomů IBS je jeho schopnost vázat na sebe různé toxiny a jiné škodlivé látky a odstraňovat je z gastrointestinálního traktu spolu se stolici [1]. Existují také důkazy, že užívaní střevního adsorbentu dioctahedral smectit je schopné posílit funkci střevní bariéry, která brání působení prozánětlivých cytokinů na střevo [23]. Zatímco role střevní bariéry při IBS není dostatečně prozkoumaná, existuje stále více důkazů, které naznačují, že její činnost je změněná při IBS bez ohledu na podtyp nemoci [4].

Přestože byl proveden rozsáhlý výzkum ENTEROSGEL®, včetně pilotních studií na IBS-D, které uváděly normalizaci frekvence a formy stolice a snížení bolesti [5,6], zatím žádná ze studií neobsahovala skupinu pacientů, která by užívala placebo. Obtížnost placeba v případě ENTEROSGEL® spočívá v tom, že látky s konzistencí, které jsou podobné gelové konzistenci ENTEROSGEL® (například na bázi želatiny nebo škrobu) by mohly mít účinky v gastrointestinálním traktu, a tím pádem jsou nevhodné jako placebo.

Vzhledem k tomu, se koncem roku 2018 zahájila randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie probíhající ve Velké Británií, která má překonat tyhle výzvy. Do studie je zapojených 27 nemocníc a zdravotnických center po celé Velké Británií. Cílem tohoto výzkumu je potvrdit účinnost a bezpečnost ENTEROSGEL® ve srovnání s placebem pro symptomatickou léčbu 430 pacientů diagnostikovaných IBS-D dle kritérií ROME IV.  Sponzorem studie je česky výrobce produktu Bioline products s.r.o.

V studii jsou pacienti rozděleni do dvou skupin, polovina pacientů dostává ENTEROSGEL® a druhá polovina pacientů dostává placebo (pacienti nevědí, co užívají) a to po dobu 8 týdnů. Protože mnoho pacientů nemá dostatečnou úlevu od symptomů při jejích stávající terapii, dostanou následně všichni pacienti ENTEROSGEL® na dalších 8 týdnů, aby si mohli i pacienti co dostávali placebo, vyzkoušet terapii ENTEROSGEL®. V obou fázích si pacienti mohou regulovat dávkováni ENTEROSGEL® dle vážnosti jejích symptomů (od 1 polévkové lžíce denně po 6 polévkových lžic denně, doposud standardní dávka v případě IBS-D je 3 krát denně jedna polévková lžíce).

Během studie všichni pacienti mají denně vyplňovat dotazník, kde jsou dotazováni ohledně jejich IBS symptomů, kvality života, pracovní produktivity, denní aktivity a celkového zdraví. Tento dotazník přetrvává i v otevřené fázi studie, kde již pacienti vědí, že užívají ENTEROSGEL®.

Po dokončení studie posledním pacientem se vyhodnotí primární a sekundární cíle.

Primární cíl studie je měřen jako procentuální počet respondentů na terapii na základě dat z dotazníku. Proto aby byl pacient uznán jako respondent, musí mít snížení frekvence stolice alespoň o 50 % a zároveň snížení bolesti břicha alespoň o 30 % v týdnu po dobu alespoň 4 týdnů z celkových 8 týdnů studie.

V sekundárních cílech se bude hodnotit frekvence stolice, konzistence stolice, bolest břicha, plynatost, urgence ke stolici, všeobecní úleva od IBS symptomů, vážnost IBS, pracovní produktivita a denní aktivita, kvalita života, další somatické symptomy (bolest hlavy, únava atd.), množství nežádoucích účinku léčby.

Dokončení studie je plánované na konec roku 2020 a po zpracování dat se studie bude publikovat v co nejkratším možném termínu. 

Nicméně ještě v průběhu studie se na britském webu produktu (https://enteromed.co.uk/reviews/) začaly objevovat pozitivní recenze, komentáře a děkovné vzkazy od pacientů, kterým ENTEROSGEL® již skutečně pomohl zlepšit kvalitu života.

Zdroje:

1 Howell CA, Mikhalovsky SV, Markaryan EN, Khovanov AV. Investigation of the adsorption capacity of the enterosorbent ENTEROSGEL® for a range of bacterial toxins, bile acids and pharmaceutical drugs. Sci Rep. 2019;9(1):5629.

2. Leonard AJD-LM, Allen A. Pepsin damage in rat stomach in vivo: effect of smectite and dimethyl prostaglandin E2. Gastroenterology. 1993;104:A132.

3. Mahraoui L, Heyman M, Plique O, Droy-Lefaix MT, Desjeux JF. Apical effect of diosmectite on damage to the intestinal barrier induced by basal tumour necrosis factor-alpha. Gut. 1997;40(3):339–43.

4 González-Castro AM, Martínez C, Salvo-Romero E, Fortea M, Pardo-Camacho C, Pérez-Berezo T, Alonso-Cotoner C, Santos J, Vicario M. 2017. Mucosal pathobiology and molecular signature of epithelial barrier dysfunction in the small intestine in irritable bowel syndrome. 32:53-63.

5. Tkachenko EIAE, Skazyvaeva EV, Ivanov SV, Pushklna AV, Lapinskii IV. Efficiency and safety of ENTEROSGEL® (polymethylsiloxane polyhydrate) in the treatment of irritable bowel syndrome. Minerva Gastroenterol Dietol. 2015;61(N2):1–5.

6. Pavlov AIFZV. Tactics of management of diarrhoea of non-infectious genesis in hospital (in Russian). Military Med J. 2018;6:49–54.

http://www.isrctn.com/ISRCTN17149988

Kemppinen, A., Howell, C., Allgar, V. et al. Randomised, double-blind, placebo controlled multi-centre study to assess the efficacy, tolerability and safety of ENTEROSGEL® in the treatment of irritable bowel syndrome with diarrhoea (IBS-D) in adults. Trials 21, 122 (2020).

Hlavatá K., Syndrom dráždivého tračníku Irritable Bowel syndrome, Geriartie a Gerontologie 2018,7,č.2:86,

Tato webová stránka používá soubory cookies.
Některé jsou nezbytné pro správné fungování webové prezentace. Další, pro které potřebujeme váš souhlas, mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky a jaký obsah vás zajímá) a využíváme je zejména k analytickým účelům.

Kliknutím na tlačítko "Přijmout vše" dáváte souhlas s ukládáním veškerých souborů cookies.