Blog

Syndrom dráždivého tračníku: výzkum s Enterosgelem

Syndrom dráždivého střeva s průjmem (IBS-D) je běžný chronický stav, který může významně narušit kvalitu života. Je to jedna z nejčastějších příčin návštěv gastroenterologa. Prevalence syndromu dráždivého tračníku je v ČR srovnatelná s ostatními evropskými zeměmi. Udává se, že tento syndrom má v České republice prevalenci přibližně 15 % u žen, a u mužů se hodnota pohybuje o něco níž, a to na 10 %. Koncem roku 2018 se ve Velké Británii zahájila velká studie; jejím cílem je potvrdit účinnost a bezpečnost zdravotnického prostředku Enterosgel – střevního adsorbentu, schváleného k symptomatické terapii syndromu dráždivého tračníku. Sponzorem studie je česky výrobce produktu Bioline products s.r.o.